Ce nu te ucide, îţi aminteşte că eşti om

Dincolo de unicitatea preaslăvită a fiecărui individ, există un element identic în fiecare dintre noi ce ne înscrie într-un tipar bine definit. Convulsiile . Fie că le resimţim noaptea, înainte de culcare, în somn sau în timpul zilei, fie că le avem în luarea unei decizii sau în amânarea ei, atunci când ne gândim la o persoană sau fugim de o idee, există un fior de substanţă otrăvită în Om.

Tindem să credem că otrava se găseşte în aer, în apă, în mâncare, investim în produse ce vând iluzia purităţii, la colţ apar magazine sub egida „Sănătăţii şi Nemuririi”, frica de alterare este intens exploatată în industria emoţiilor şi, în timp ce ne intuim trăsăturile în spatele măştilor de gaze, otrava umană se zbate şi răzbate în noi.

În salonul în care aşteptăm cu toţii medicamente rulează Dr. Strangelove sau: cum am învăţat să nu-mi mai fac griji şi să iubesc bomba atomică.  Brusc, avem convulsii. Puritatea şi toxicitatea se definesc reciproc. Viciile noastre, fetişurile sunt  catalizatorii autenticităţii. Din acest punct de vedere, înclinaţia către lux şi un stil de viaţă risipitor pot fi considerate infecţii ale spiritului, dar la fel de bine justifică natura umană ce se înclină în faţa esteticului doar pentru că exaltă sufletul. Oameni suntem.   În octombrie citim, iubim şi revedem Kubrick.

octombrie1

What doesn’t kill you reminds you that you are human

Besides the praised uniqueness of each individual, there is an identical element in everyone which creates a well-defined pattern.  Convulsions.  Whether we feel them at night, before going to sleep, in sleep, during the day or when we have to take a decision or postpone it, when we think about a person or run from an idea, there is a shudder of poisoned essence in the human being.

We incline to believe that the poison is in the air, water or food, we invest in products that sell the illusion of purity. Shops under the aegis of “Wealth and Immortality” come out of the blue, the fear of alteration is extensively exploited in the industry of emotions and while we infer our features beneath gas masks, the human poison struggles and gets through us.

In the ward in which we are all waiting for our medicines is on Dr. Strangelove or how I’ve learnt not to worry and love the atomic bomb. Suddenly, we have convulsions. Purity and toxicity mutually define. Our flaws, our fetishes are the catalyzers of authenticity. Regarding to this, the disposition to luxury and an extravagant lifestyle can be considered infections of the spirit, but as well they justify human nature, which bows to the esthetic just because it exalts the soul. We are humans. In October we love and watch again Kubrick.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *